Det här står MRF för

Det MRF står för kan beskrivas i många ord. Men det kan också sammanfattas med dessa tre: För bilbranschens bästa.

MRF´s vision

MRF – Sveriges branschorganisation för hållbar mobilitet på väg

MRF´s verksamhetsidé

MRF som oberoende organisation ska genom sammanhållning och påverkan ge bilbranschen bästa möjliga förutsättningar. Detta ska ske genom att stödja medlemsföretagens behov av information, kompetensutveckling, rådgivning, opinionsbildning och lobbying.

MRF´s grundvärderingar

Verksamheten bygger på god affärssed, MRFs etiska regler innehållande ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet för branschens trovärdighet.

Som medlemmar i MRF har vi på Bil54 AB förbundit oss att följa MRFs etiska regler vilket innebär trygghet för dig som kund!

  • Vi följer alla lagar och har varudeklaration på alla begagnade bilar.
  • Vi reder ut missförstånd med snabbhet och på ett omsorgsfullt sätt.
  • Vi ser till att kunnig och tränad personal finns i företaget för att säkerställa
    effektiv kvalitet i kundservice.
  • Vi möter våra kunders krav på ett kunnigt och professionellt sätt.
  • Vi annonserar våra produkter på ett sakligt och informativt sätt.
  • Vi skriver ner våra löften och håller dem.
  • Vi betalar skatter och avgifter.

Läs mer på MRF´s hemsida