Vi är en del av Bil54 AB som kommer att vara den juridiska köparen av din bil. Mot bakgrund av att det ofta uppstår missförstånd och osäkerhet hos dig som säljare vill vi tydliggöra hur vi hanterar inköp.
Vi gör alltid klart hela affären på plats med dig som säljare. Vi har med oss de kvitton etc som krävs. Du får pengarna insatta på ditt konto och har du en restskuld på bilen så löser vi den samtidigt. Vår bank är Swedbank.

Vi betalar ut pengar på följande vis

– Direktöverföring konto, då bör du också vara kund hos Swedbank för att kunna se medlen direkt.
– Swish, kräver att du har appen installerad och att du är ansluten till betaltjänsten.
– Lösen av restskuld eller leasing sker via bankgirobetalning direkt till kreditgivaren. 
Oavsett hur vi betalar till dig är det viktigt, för din trygghet, att du kan kontrollera att pengarna kommit in på ditt bankkonto.

Fullmakt

Ägaren skall vara på plats vid försäljningen. Om inte kan ägaren har möjlighet kan ett ombud utföra försäljningen. Då skall ombudet ha en fullmakt som bekräftar att ombudet får sälja varan samt till vilket pris. Förutom fullmakt så skall vederbörande också ha ägarens legitimation med, det är inte ok med en kopia. Betalning av bilen sker från vår sida alltid till registrerad ägare.

Om du har restskuld

Vi kontrollerar med din kreditgivare innan vi träffas, hur stor skulden är per den dag vi kommit överens om. Vi betalar ut skillnaden, överskottet till ditt konto och löser samtidigt din skuld hos finansbolaget. Din säkerhet att lånet blir löst är att fordonet, se registreringsbeviset, är behäftat med förbehåll om återtaganderätt. Den enda som kan ta bort förbehållet är kreditgivaren och gör så när skulden blivit löst.

Om din bil är en leasingbil

Vi begär då att få en lösenoffert från leasinggivaren eftersom det är de som är ägare och därmed säljare av fordonet. Beräkningen blir den samma som vid en restskuld, dvs överenskommet pris – lösenofferten betalas till dig och bilen löses hos leasinggivaren. Bilen är behäftad med en kreditspärr i bilregistret och leasinggivaren registrerar bilen på Bil54 AB när de erhållit betalningen.

Kontroll

Du kan kontrollera alla transaktioner med hjälp av mobiltelefoner under förutsättning av att du har din bankapp installerad och att du har anslutit till Swish.
Vi har mött misstänksamhet mot Swish eftersom det förekommit bedrägerier. Om du är osäker, prata med din bankman om vad du skall göra för kontroller för att vara helt säker på att du får dina pengar
på ett korrekt vis.

Väl mött och tack för affären

Ps. har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 054-8202060