Allmänt

✓ Ägaren skall vara på plats vid försäljningen. Om inte kan ägaren har möjlighet kan ett ombud utföra försäljningen. Då skall ombudet ha en fullmakt som bekräftar att ombudet får sälja varan samt till vilket pris. Förutom fullmakt så skall vederbörande också ha ägarens legitimation med, det är inte ok med en kopia. Betalning av bilen sker från vår sida alltid till registrerad ägare.
✓ Fotokopia på ägarens legitimation samt ombudets legitimation. Det går även att foto med en smartphone.

Dokumentation

✓ Bilens registreringsbevis avseende ägarbyte skall vara påskrivet av ägaren alternativt skrivas på av ägaren (ej ombud). OBS Skall vara det senast utfärdade, se mail från oss!
✓ 2 nycklar
✓ Service- och instruktionsbok eller i förekommande fall kopia på serviceprotokoll (Elekronisk servicebok)
✓ Specialnyckel till låsmuttrar
✓ Nycklar till draganordning
✓ Hjulbult/muttrar till vinterhjulen/sommarhjulen
✓ Bilen verktygssats
✓ Insyns- / bagerums-skydd