MRF-garanti 6 månader

Bilen har gått högst 5 000 mil och är högst 36 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i sex månader, dock högst 1 000 mil.

MRF-garanti 3 månader

Bilen har gått högst 10 000 mil och är högst 72 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i tre månader, dock högst 500 mil.

MRF trafiksäkerhetsgaranti

 3 månader, dock högst 300 mil

  • Bilar som är mer än 6 år (72 månader) gamla eller gått mer än 10 000 mil och vars pris är minst 50 000 kr

1 månad, dock högst 100 mil

  • Övriga bilar vars pris är under 50 000 kr

Bilens ålder räknas utifrån dagen för första registrering, d v s när bilen togs i bruk

MRFs varudeklaration

När du köper en begagnad bil så ska det alltid finnas en varudeklaration. Uppgifterna i varudeklarationen avser bilens skick vid säljtillfället och bygger på provkörning och kontroll av bilens kondition och säkerhet. Om det finns fel och brister på bilen så ska det framgå av varudeklarationen. Bedömningen av bilens skick görs med hänsyn tagen till bilens ålder och körsträcka. Står det “N = normalt skick” på varudeklarationen, så betyder det att funktionen är normal med tanke på bilens ålder och körda mil. Delar kan därför vara slitna, men ändå bedömas ha normal funktion. O = osäker funktion/viss försämring jämfört med normal funktion.